Głogów (niem. Glogau)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna - brak dokładnych danych
Głogów, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

po 1520 - ok. 1600

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy w Głogowie uruchomiony został po 1520 r. Z papierni tej w latach: 1547, 1548, 1585 importowano papier do Królestwa Polskiego. Młyn głogowski zaprzestał działalności prawdopodobnie z końcem XVI w.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Jan Bałchan