Głuchołazy, Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o.
Fabryka papieru / papiernia, Fabryka ścieru / ścieralnia

Adres:

ul. Andersa 32
Głuchołazy, woj. opolskie

Kontakt:

www: gzp.com.pl/

Lata działalności:

1902 - obecnie

Profil produkcji

papier maszynowy, papier higieniczno-sanitarny

Asortyment produkcji

  • ścier
  • papier gazetowy
  • papier do drukowania
  • papier toaletowy
  • folia tytoniowa

Opis

GZP Sp. z o.o. skupia zakłady produkcyjne w Głuchołazach, Nysie i Niedomicach. Firma jest producentem papierów higieniczno-sanitarnych sprzedawanych m.in. pod marką Elfi.

Główna fabryka znajduje się w Głuchołazach.

Papiernię w Głuchołazach założono w 1902 r. Inwestycja należała do Adolfa Glognera i Konrada Methnera. 1 maja 1902 r. zawiązali spółkę pod nazwą Glogner & Methner i rozpoczęli budowę papierni. Produkcję uruchomili na początku następnego roku. Nowy zakład rozwijał się pomyślnie i już przed I wojną światową eksploatowano w nim trzy maszyny papiernicze. W okresie międzywojennym zakład unowocześniono; m.in. w 1927 r. wybudowano nową, bardzo wydajną ścieralnię oraz usprawniono maszyny. Przed II wojną światową papiernia zatrudniała około 450 osób, a dziennie wytwarzała około 60 t papieru.

W 1945 r. po zakończeniu wojny Głuchołazy znalazły się w granicach państwa polskiego. Papiernia głuchołaska została przejęta przez władze polskie już 12 czerwca. Akt ten był jednoznaczny z nacjonalizacją fabryki oraz poddaniem centralnemu zarządzaniu, co było krokiem kluczowym w jej dziejach na pół wieku. Zamysł centralnego zarządzania branżą papierniczą został zrealizowany poprzez podporządkowanie przemysłu podległemu Ministerstwu Przemysłu i Handlu Centralnemu Zarządowi Przemysłu Papierniczego (CZPP) w Łodzi. W terenie powstały podporządkowane CZPP regionalne zjednoczenia, którym podlegały zakłady produkcyjne. 11 września 1945 r. utworzono Opolskie Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego (OZPCP) z siedzibą w Głuchołazach. Podlegała mu większość zakładów branży z terenu Opolszczyzny i część z Dolnego Śląska. Z początkiem 1947 r. zlikwidowano OZPCP, tworząc w jego miejsce przedsiębiorstwo Głuchołaskie Zakłady Papiernicze, w skład którego weszły papiernie w Głuchołazach, Rudawie oraz Oławie i fabryka tektury w Bodzanowie. Przedsiębiorstwo było potentatem w produkcji papieru gazetowego, który powstawał w Rudawie i Głuchołazach; u schyłku lat 40. i w latach 50. ponad połowę wytwarzanego w Polsce papieru do druku gazet dostarczały głuchołaskie zakłady. W latach 80. odłączono z przedsiębiorstwa zakład w Bodzanowie, w którym zmieniono profil produkcji. Początki działalności Głuchołaskich Zakładów Papierniczych w nowej rzeczywistości gospodarczej były bardzo trudne. W 1991 r. z poszczególnych zakładów powstały niezależne przedsiębiorstwa, z których Rudawska Fabryka Papieru i Fabryka Papieru w Oławie upadły (obecnie na bazie ich majątku działają nowe firmy). Z początkiem 1998 r. Głuchołaskie Zakłady Papiernicze rozpoczęły działalność jako spółka z o.o., a jej udziałowcami stali się pracownicy.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., 100-lecie Fabryki Papieru w Głuchołazach, Duszniki-Zdrój 2003.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk