Gorzów Śląski (niem. Landsberg)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna - brak dokładnych danych
Gorzów Śląski, woj. opolskie

Lata działalności:

przed 1599 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Papiernia działała w tej miejscowości w roku 1599 r. W rachunkach miejskich Wrocławia jest wzmianka o papierni w Gorzowie Śląskim.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Jan Bałchan