Goszcz (niem. Goschütz), Wiedrock
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Goszcz, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1767 - ok. 1860

Profil produkcji

papier czerpany, papier pakowy

Asortyment produkcji

Pomimo początkowych prób z produkcją papieru do pisania, ze względu na niezbyt dobrej jakości wodę i problemy z zaopatrywaniem młynów w odpowiedniej jakości surowiec szmaciany, zdecydowano się w Goszczu na czerpanie papieru pakowego. Był to niebieskawy papier opakowaniowy dostarczany branży cukrowniczej jako opakowanie dla głów cukru oraz papier wykorzystywany w branży tytoniowej.

Wykaz właścicieli

Właścicielami majątku w Goszczu, w skład którego wchodziły także trzy młyny papiernicze, był ród hrabiów von Reichenbach. Wieś, która stała się siedzibą rodu, została kupiona przez opiekunów prawnych Heinricha Leopolda von Reichenbach w 1727 r. To on był inicjatorem budowy wielkiego założenia papierniczego w latach 1767–1768 składającego się z trzech młynów, wielu stawów i cieków wodnych oraz budynków i urządzeń z nimi powiązanych używanych w ciągu technologicznym ręcznej produkcji papieru. Po śmierci hrabiego Heinricha Leopolda w 1775 r. majątek odziedziczył jego syn Heinrich Gustav Gottlob (Heinrich III, ur. 1731 r., zm. 1790 r.). Gdy hrabia zmarł w 1790 r., rządy w majoracie objął najstarszy z synów, Heinrich Leopold Gottlob von Reichenbach (ur. 1768 r., zm. 1816 r.). W 1816 r. dobra odziedziczył Heinrich Gottlob Gustav von Reichenbach (ur. 1801 r., zm. 1869 r.), czwarty ordynat goszczański. Za jego czasów młyny papiernicze zakończyły swoją blisko stuletnią działalność ze względu na spadek rentowności i zbyt dużą konkurencję ze strony przemysłu papierniczego. Reichenbachowie byli właścicielami Goszcza do 1945 r. Po zakończeniu II wojny światowej majątki wchodzące w skład majoratu zostały znacjonalizowane.

Galeria

Opis

Wielki kompleks papierniczy składający się z trzech młynów został wzniesiony na polecenie Fryderyka II przez hrabiów von Reichenbach, właścicieli majątku w Goszczu w latach 1767–1768. Lokalizacja Goszcza pozwoliła na wykorzystanie okolicznych stawów (niem. Folus, Wiedrock i Sczodrocker) oraz licznych cieków wodnych do stworzenia kompleksu i zastosowania ich wód jako źródła napędu dla co najmniej 14 kół wodnych pracujących na potrzeby młynów.

Młyn papierniczy Wiedrock (1767)

W dużym lesie, na południowy wschód od Goszcza, płynęły źródła, które łącząc się dalej w strumień, zasilały system połączonych ze sobą stawów. Przy piątym z nich wybudowano pierwszy z goszczańskich młynów papierniczych – Wiedrock. Był to kompleks kilku budynków – środkowego położonego bezpośrednio nad wodą, dwóch prostokątnych wolnostojących budynków narożnych oraz dwóch małych budynków bocznych. Około 440 m na wschód od tego obiektu, na skraju lasu, stało jedno z urządzeń do miażdżenia szmat, a trzy cieki wodne zasilały staw na potrzeby stęp młotowych.

Założenie papiernicze w Goszczu było wyposażone ponadto w: cztery holendry (jeden z nich znajdował się tuż obok pałacu, w bryle wcześniejszego młyna słodowego), pomysłowe urządzenie do cięcia szmat (niem. Hader Schneide) ulokowane tam, gdzie wspomniany holender, miejsca składowania szmat, miejsce ich bielenia, piętnaście urządzeń (stęp) do ubijania szmat z łącznie 72 stęporami rozmieszczone w różnych punktach kompleksu, młoty do wygładzania papieru, kocioł do gotowania kleju, suszarnie papieru ulokowane na strychach budynków, mieszkania dla papierników i osób nadzorujących pracę stęp.

Papiernia była wyposażona w dwie kadzie. Produkowała około 2,5 tys. ryz papieru rocznie.

Pierwszymi mistrzami papierniczymi w Goszczu byli: Jacob Schatter, którego sprowadzono z austriackiej krainy oraz miejscowy mistrz papierniczy Christian Jungnickel; wymieniani są oni w dokumentach z 1768 r. Kolejny znany mistrz wzmiankowany w 1770 r. to Johann George Wagenpüchler. W 1791 jako mistrz wymieniany jest Johann Benjamin Jungnickel, w 1806 Carl Gottlieb Schwartzbuch, w latach 1810–1814 Stephan Lücke (Licke), w 1816 Johann Carl Stein, Matthias Kalke (data nieznana), w 1832 Carl Stein i Friedrich Stein (zm. przed 1851), 1842 Gottlieb Strauß. Oprócz mistrzów młyny zatrudniały wielu papierników czeladników oraz niewykwalifikowanych pomocników pracujących przy czeladnikach, do których zadań należało między innymi segregowanie szmat (niem. Haderleser), cięcie szmat (niem. Haderschneider) czy obsługa stęp młotowych (niem. Stampfer). Na usługach młynów pozostawało także czterech zaprzysiężonych szmaciarzy, których zadaniem było pozyskiwanie surowca na rozległym obszarze przyznanym hrabiowskim młynom. Nad finansową stroną działalności tego przedsiębiorstwa czuwali faktorzy, którzy zajmowali się nadzorem zakładów, rachunkowością związaną z zakupami i sprzedażą oraz naliczaniem wynagrodzeń.

 

Znaki wodne

Przerysy filigranów stosowanych w Goszczu – pocztylion i Madonna z Dzieciątkiem

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Błaszczyk D., Sachs R., Słownik papierników śląskich do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2007–2010, t. 1–4.

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991.

Dyjas K., Młyny papiernicze w Goszczu. Inwestycja rodu von Reichenbach w czasach konfliktów o surowiec, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2022, t. 16.

Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon, t. XI, Limburg 2000.

Gernat J., Zespół pałacowo-parkowy w Goszczu, http://www.palaceiparki.pl/zespol-palacowo-parkowy-w-goszczu, dostęp 8.11.2022 r.

Hössle F., Alte Papiermühlen der Provinz Schlesien. Die gräflich von Reichenbachschen Papiermühlengründungen zu Goschütz (Kr. Groß-Wartenberg), „Der Papierfabrikant” 1935, nr 26, 27, 28, 29, 31.

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria Nowa, t. IV, z. 3: Województwo wrocławskie, Milicz, Żmigród, Twardogóra i okolice, red. J. Pokora, M. Zlat, Warszawa 1997.

Knie J.G., Alphabetisch-statistisch- topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien : nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei königlichen Regierungen, den darin enthaltenen Fürstenthümern und Kreisen, mit Angabe des Flächeninhaltes, der mittlern Erhebung über die Meeresfläche, der Bewohner, Gebäude, des Viehstandes usw. – 2. verm. u. verb. Aufl., Breslau 1845.

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Maleczyńska K., Dzieje starego papieru, Wrocław 1974.

Sachs R., Zawartość jednostek archiwalnych 1323 zespołu akt miasta Duszniki w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół Akta miasta Duszniki-Zdrój, Urkunden betr. Die Papiermühle genannt „Acta zur Münsterbergersammlung aus den Jahren 1713-1794”, Wrocław 2019 (opracowanie niepublikowane).

Sachs R., Zawartość jednostek archiwalnych 881 zespołu akt miasta Duszniki w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Wrocław 2019 (opracowanie niepublikowane).

 

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas