Grębynice
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Grębynice, woj. małopolskie

Lata działalności:

ok. 1560 - koniec XVII w.

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Grębynicach. Powstał około 1560, a zakończył działalność pod koniec XVII w.

Znaki wodne

herb Jastrzębiec, herb Junosza z infułą i pastorałem w kartuszu pod koroną

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński