Guzów
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Guzów, woj. mazowieckie

Lata działalności:

1830 - 1850

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Guzowie.

Znaki wodne

krzyż, Guzów

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński