Kwidzyn, MM Kwidzyn sp. z o.o.
Fabryka papieru / papiernia, Fabryka celulozy / celulozownia

Adres:

ul. Lotnicza 1
Kwidzyn, woj. pomorskie

Lata działalności:

1971 - obecnie

Profil produkcji

papier maszynowy, masa celulozowa

Asortyment produkcji

  • masa celulozowa bielona i niebielona, białe papiery do pisania, drukowania i kopiowania, cienkie papiery pakowe i podłożowe, papiery gazetowe, tektury wielowarstwowe z białym pokryciem celulozowym.

W 1989 r. zakłady wyprodukowały 145,5 tys. t celulozy i 169,3 tys. t papieru i tektury. Dzięki inwestycjom z okresu International Paper wydajność kombinatu znacząco się zwiększyła. Na początku lat 20. XXI w. fabryka w Kwidzynie posiada roczną zdolność produkcyjną 400 tys. t celulozy, 745 tys. t papieru na czterech maszynach papierniczych. W zakładzie pracuje około 2,3 tys. osób.

Wykaz właścicieli

  • Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Kwidzynie (przedsiębiorstwo państwowe) – do 1992
  • International Paper – 1992–2021
  • Mayr-Melnhof Karton AG. – od 2021

Opis

Budowę zakładów rozpoczęto w 1973, a zakończono w 1989 r. uruchomieniem ostatniej maszyny papierniczej. Zadaniem kombinatu kwidzyńskiego było zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na białe papiery do pisania i drukowania. Generalnym projektantem zakładów było kanadyjskie biuro projektowe H.A. Simons, jednakże szereg prac wykonały polskie biura będące podwykonawcami Kanadyjczyków.

Najważniejsze wydarzenia w dziejach zakładu:

– pocz. lat 60. – pierwsze plany dotyczące budowy zakładu „A”,

– 1967 r. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zdecydowało o lokalizacji kombinatu w Kwidzynie,

– 1968 r. (21.10) – Komisja Planowania przy Radzie Ministrów wydała zaświadczenie nr 707/68 o lokalizacji ogólnej kombinatu celulozowo-papierniczego w Kwidzynie,

– 17.07.1972 r. – data formalnego utworzenia kombinatu – Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa Zakłady Celulozowo-Papiernicze w budowie z siedzibą w Kwidzynie,

– 25.11.1981 r. – próbny rozruch celulozowni (normalną pracę wydział rozpoczął w lutym 1982 r.),

– 1985 r. – uruchomienie produkcji papieru,

– 11.08.1992 r. – sprzedaż 80% udziałów Zakładów Celulozowo-Papierniczych S.A.
w Kwidzynie amerykańskiej korporacji International Paper,

– 2021 r. – zakłady celulozowo-papiernicze zostają sprzedane austriackiej korporacji Mayr-Melnhof Karton AG.

Rozwój zakładów

– 1982 r. – uruchomienie produkcji celulozy siarczanowej (6 warników działania okresowego firmy Voest-Alpine, o pojemności 225 m3) – wydajność ciągu szacowana na 170 tys. ton rocznie,

– 1985 r. – uruchomienie MP 1 (skonstruowanej przez Fampę w kooperacji z Beloit Kanada), konstrukcyjna prędkość 760 m/min,  wydajność 70 tys. t/rok,

– 1986 r. – uruchomienie MP 2  (skonstruowanej przez Fampę w kooperacji z Beloit Kanada), konstrukcyjna prędkość 760 m/min,  wydajność 70 tys. t/rok,

– 1987 r. – uruchomienie wytwórni masy półchemicznej NNSC (z warnikiem ciągłego działania Messing-Durkee), o wydajności 55 tys. ton rocznie,

– 1988 r. – uruchomienie MP 3 (skonstruowanej przez Fampę w kooperacji z Beloit Kanada), konstrukcyjna prędkość 760 m/min,  wydajność 40 tys. t/rok,

– 1989 r. – uruchomienie MP 4 (skonstruowanej przez Fampę w kooperacji z Beloit Kanada), konstrukcyjna prędkość 420 m/min,  wydajność 90 tys. t./rok,

– 1989 r. – uruchomienie instalacji przygotowywania makulatury o wydajności 90 tys. t/rok.

– 1993 r. – rozpoczęto I etap programu modernizacji,

– 1997 r. – rozpoczęto II etap programu modernizacji.

– 2020 r. – zakończenie produkcji papieru gazetowego, modernizacja ciągu produkcyjnego pod kątem produkcji papierów pakowych.

Opracowanie:

Maciej Szymczyk