Jadów
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Jadów, woj. mazowieckie

Lata działalności:

1823 - 1833

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • W. Lange
  • W. Noble
  • J. Elliot

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Jadowie.

Znaki wodne

L.N.E. Jadów

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński