Jałowiec (niem. Wingendorf)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna - brak dokładnych danych
Jałowiec, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

przed 1600 - po 1845

Profil produkcji

papier czerpany, tektura lita

Asortyment produkcji

Dostawy papieru dla magistratu w Gryfowie, pow. lwów.: 1841: za 7 tal. reń. 7 gr. srebrn.: po 1 ryzie papieru koceptowego i kancelaryjnego, za 6 tal. reń. 10 gr. srebrn. tzw. „papier skarpetkowy” dla nowych ksiąg kasowych na rok 1842, 1 tal. reń. 26 gr. srebrn. za 1 ryzę papieru konceptowego, 1 ryzę papieru konceptowego, za 1 tal. reń. 26 gr. srebrn., 1 ¼ ryzy „papieru skarpetkowego” dla nowych ksiąg kasowych, 1 ryzę papieru konceptowego za 1 tal. reń. 25 gr. srebrn., 1842: 3 ryzy papieru konceptowego po 1 tal. reń. 25 gr. srebrn., 2 ryzy po 2 tal. reń. 10 gr. srebrn., 1 księgę papieru pakunkowego za 5 gr. srebrn., ¼ ryzy białego „papieru skarpetkowego” za 1 tal. reń. 7 gr. srebrn. 6 fenigów, 1 ryzę papieru kancelaryjnego za 2 tal. reń. 10 gr. srebrn., 1 ryzę 1 tal. reń. 25 gr. srebrn., 1 księgę papieru pakunkowego, 5 ksiąg „papieru skarpetkowego” za 1 tal. reń. 6 fenigów, 1843: 4 ryzy papieru konceptowego po 1 tal. reń. 25 gr. srebrn., 2 ryzy papieru kancelaryjnego po 2 tal. reń. 10 gr. srebrn., ½ ryzy dużego papieru kancelaryjnego za 1 tal. reń. 15 gr. srebrn., 1844: 2 ryzy papieru kancelaryjnego po 2 tal. reń. 10 gr. srebrn., 4 ryzy papieru konceptowego po 1 tal. reń. 20 gr. srebrn., ¼ ryzy „papieru skarpetkowego” za 1 tal. reń. 7 gr. srebrn. 6 fenigów, 1 ryza papieru kancelaryjnego i 1 ryza papieru konceptowego za 4 tal. reń. 5 gr. srebrn., 1 ryzę papieru konceptowego za 1 tal. reń. 22 gr. srebrn., 1 ryza papieru kancelaryjnego za 2 tal. reń. 10 gr. srebrn., 1845: 5 ryzów papieru konceptowego po 1 tal. reń. 20 gr. srebrn., 1 ryzy papieru kancelaryjnego za 2 tal. reń. 5 gr. srebrn., ¼ ryzy „papieru skarpetkowego” do druku ksiąg kasowych i formularzy rachunkowych za 6 tal. reń. 12 gr. srebrn. 6 fenigów, 1 ryzę papieru kancelaryjnego za 2 tal. reń. 10 gr. srebrn., 1 ryzę papieru konceptowego za 1 tal. reń. 22 gr. srebrn., 1846: 3 ryzy papieru kancelaryjnego po 2 tal. reń. 10 gr. srebrn., 1 ryza papieru kancelaryjnego i ryza papieru konceptowego za 4 tal. reń. 14 gr. srebrn., 1 ryza papieru kancelaryjnego i ryza papieru konceptowego za 3 tal. reń. 20 gr. srebrn., 1847: ¼ ryzy papieru pakunkowego za 20 gr. srebrn. 5 fenigów, 1 ryza papieru kancelaryjnego za 2 tal. reń. 10 gr. srebrn., 1 ryza papieru konceptowego za 1 tal. reń. 15 gr. srebrn.

Wykaz właścicieli

  • rodzina Münch (właściciel) – przełom XVIII i XIX w.
  • Wilhelm Otto
  • Wilhelm Neumann

Opis

Jałowiec to niewielka wieś położona w powiecie lubańskim nad potokiem Olszówka. Młyn papierniczy uruchomiony został przed 1600 r. i działał bez większych przerw do połowy XIX w. W 1845 r. wyrabiana w papierni była już tylko tektura.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Jan Bałchan