Jarnołtówek (daw. Jarantowice, niem. Arnoldsdorf)
Młyn papierniczy

Adres:


Jarnołtówek, woj. opolskie

Lata działalności:

ok. 1620 - 1845

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Franz Elpel

Opis

Młyn papierniczy wymieniany jest już w 1620 r. Po wojnie trzydziestoletniej brak źródeł poświadczających jego działalność. Ponownie papiernia w Jarnołtówku wzmiankowana jest w 1771 r. i odtąd działała bez większych przerw do 1845 r. Do wybuchu II wojny światowej w budynku dawnego młyna papierniczego działała śrutownia. Po wojnie został znacznie przebudowany.

Znaki wodne

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Jan Bałchan