Jaworek (niem. Urnitz)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna - brak dokładnych danych
Jaworek, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

pocz. XIX w. - 1886

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Joseph Hohaus (dzierżawca papierni)
  • Benjamin Nitsche (właściciel fabryki papieru)

 

Opis

Młyn papierniczy w Jaworku powstał na początku XIX w. Papiernia działała do 1886 r., kiedy została przebudowana na innych zakład.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Zarys dziejów przemysłu papierniczego na ziemi kłodzkiej do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, t. XIV, 2020

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Jan Bałchan