Karpacz-Zarzecze (niem. Querseiffen)
Fabryka ścieru / ścieralnia

Adres:

ul. Bystra 1A
Karpacz woj. dolnośląskie

Lata działalności:

przed 1872 - ok. 1950

Profil produkcji

ścier

Asortyment produkcji

ścier

Wykaz właścicieli

Arnsdorfer Papierfabrik Heinrich Richter AG. do 1920 r.

Papierfabrik Birkigt od ok. 1921 r. do 1945 r.

Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego w Jeleniej Górze 1945-1946

Jeleniogórskie Zakłady Papiernicze od 1947 r.

Opis

Zakład powstał jako filia fabryki papieru w należącej do Heinricha Richtera w Miłkowie, z powodu dużego zapotrzebowania miłkowskiej papierni na ścier. Po upadku tego zakładu, ścieralnia w Płuczkach stała się własnością firmy prowadzącej papiernię w sąsiednim Brzeziu Karkonoskim i wytwarzała dla niej ścier. Po II wojnie światowej zakład dostarczał ścier głównie dla papierni w Brzeziu Karkonoskim.

Wg opisu tego niewielkiego zakładu, sporządzonego po II wojnie światowej przy okazji nacjonalizacji, w Płuczkach eksploatowano 2 czteroprasowe ścieraki z 1872 r. skonstruowane przez firmę Maschinenfabrik Landes München oraz 2 dwusitowe odwadniarki firmy Srobel, o szerokości sit 1,2 m. Urządzenia napędzane były dwiema turbinami wodnymi: jedna firmy Voith o mocy 220 KM a druga o mocy 5 KM. Zakład w Marczowie posiadał trzyprasowy ścierak firmy Füllner oraz dwie odwadniarki o szerokości roboczej 2,1 m. Nowsza odwadniarka była wyposażona w dwa sita, a starsza w jedno. Urządzenia były napędzane dwiema turbinami wodnymi o łącznej mocy 250 KM. Zakład produkował ok. 3 ton ścieru na dobę.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M. Dzieje zapomnianej fabryki papieru w Miłkowie, „Przegląd Papierniczy” 2023, nr 2.

Szymczyk M., Papiernicze dzieje Brzezia Karkonoskiego, „Przegląd Papierniczy” 2023, nr 11.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk