Knieja-Zębowice (niem. Heidewald-Zembowitz, Föhrendorf)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Knieja, woj. opolskie

Lata działalności:

ok. 1756 - ok. 1845

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Jan Kasper v. Soder (założyciel)
  • rodzina szlachecka von Wallhofen – XIX w.

Opis

Papiernia powstała w 1756 r. lub nieco później. Po raz ostatni wymieniana w spisach z 1845 r. Została założona przez szlachcica Jana Kaspra v. Soder. W XIX w. była własnością szlacheckiej rodziny von Wallhofen. Papiernia była położona w dobrach Zębowice obok Kniei. Papiernikiem w Kniei był Karl Benjamin Berger.

 

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Błaszczyk D., Sachs R., Słownik papierników śląskich do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, Duszniki-Zdrój 2007–2010, t. 1–4.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas