Kochlew
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Kochlew, woj. łódzkie

Lata działalności:

1806 - ok. 1830

Profil produkcji

papier czerpany, tektura lita

Wykaz właścicieli

  • Józef i Ewaryst Psarscy
  • Karol i Jan Wagenbiehlerowie
  • Jan Bogumił Klingenberg

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Kochlewie (zwanym inaczej Krzeczowem). Zakończył działalność około 1830 r. Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego młyn leżał nad samą Wartą, przy ul. Chochlewskiej. Był to piętrowy budynek wyrabiający bibułę i tekturę.

Znaki wodne

Krzeczów, Kochlów

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/152145/edition/121958/content

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński