Kopiec
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Kopiec, woj. śląskie

Lata działalności:

1794 - ok. 1855

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Kopcu (zwanym także Białą). Zakończył działalność około 1855 r.

Znaki wodne

godło, sosna i krzyż, Kopiec, Biała, Czenstochau

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński