Kościelec, Chrzanów
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Chrzanów, woj. małopolskie

Lata działalności:

około 1776 - po 1838

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • ród Szembeków

Opis

Kościelec Śląski (obecnie część Chrzanowa), dawniej wieś parafialna nad rzeczką Chechło. Dokładna data powstania papierni nie jest znana, ale w 1776 r. nazywana jest ona „nowo powstałą”. Wówczas (1766–1786) Kościelec był własnością Aleksandra Szembeka, łowczego ostrzeszowskiego i podkomorzego Jego Królewskiej Mości. Papiernia leżała w pobliżu tzw. Grossówki w Chrzanowie. Pierwszy znany papiernik kościelecki to Wojacki, który w 1776 r. dzierżawił młyn papierniczy od A. Szembeka za 80 zł rocznie. Kolejnym dzierżawcą w latach 1786–1814 był Wawrzyniec Wojtowicz, a po nim jego sukcesorzy. W ich czasach faktyczne rządy w papierni sprawował ich wierzyciel Lewek Balicer vel Zeifman z Chrzanowa. Papiernia przestała istnieć najprawdopodobniej po 1838 r. Przyczyną zakończenia jej działalności mogło być istnienie konkurencyjnego zakładu na Kuźniach w Chrzanowie.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Budka W., Papiernia w Kościelcu Śląskim, „Przegląd Bibljoteczny” 1928–1929.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas