Mogiła, Kraków
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Kraków, woj. małopolskie

Lata działalności:

pocz. XVI w. - II poł. XVII w.

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Mogile (obecnie część Krakowa). Znany także jako Clara Tumba. Powstał na początku XVI w., a zakończył działalność w II połowie XVII w.

Znaki wodne

herb Odrowąż, głowa wołu z krzyżem i pastorałem, tyka opleciona wężem i herbem Odrowąż, gmerk Baltazara Behema, herby opatów cysterskich

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papierniczeWarszawa 1991.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński