Krokorzyce (niem. Kökeritz)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Krokorzyce, woj. zachodniopomorskie

Lata działalności:

1569 - 1844

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Johann Eichhorn (założyciel) – 1569
  • Johann Christoph Landtrechtinger
  • rodzina Gollmer

Opis

Krokorzyce (niem. Forsterei Kockeritz) – osada w województwie zachodniopomorskim w dolinie rzeczki Świdnianki, w dopływie przepływającej nieopodal Gowienicy.

Papiernia w tej miejscowości została założona w 1569 r. Działała do 1844 r.

W 1569 r. książę pomorski Barnim XI nadał drukarzowi książek Johannowi Eichhornowi w Szczecinie przywilej na otwarcie drukarni i budowę papierni. Na ten cel Johann otrzymał odpowiedni plac pod budowę w Kockeritz (Krokorzycach), przy drodze z Wolina do Goleniowa. Następni książęta również potwierdzali koncesję dla tego młyna papierniczego, który długo działał razem z drukarnią. W następnym stuleciu oba zakłady nadal należały do ​szczecińskiego drukarza książek Johanna Christopha Landtrechtingera. Nad papiernią znajdował się młyn z osobną stępą, ponieważ moc wodna papierni nie byłaby wystarczająca do wyprodukowania niezbędnych półfabrykatów ze szmat. W XVIII w. papiernię posiadała rodzina Gollmer. W 1788 r. właściciel J.C. Gollmer otrzymał rządową dotację na modernizację obiektu. W wyniku trudnej sytuacji papierni ostatni właściciel J.G. Gollmer popadł w kłopoty finansowe. W 1844 r. Skarb Państwa odebrał mu papiernię za 8 tys. talarów. Wkrótce potem papiernia została przekształcona w młyn i tartak, a młyn ze stępą w leśniczówkę nazwaną „Nowym Młynem”.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Hössle F., Altepapiermühlen der deutschen Küstenländer. Die Papiermühle Kökeritz, „Der Papierfabrikant” 1922, nr 49, s. 1688–1689.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas