Królewska Wola
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Królewska Wola, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

przed 1798 - ok. 1845

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Papiernia wymieniana po raz pierwszy w 1798, a po raz ostatni w 1845 r. Zlokalizowana była w dorzeczu Widawy i Oleśnicy. W 1845 r. odnotowano wykorzystanie jednej kadzi czerpalnej.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas