Krzeczów (daw. Jarząb)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Krzeczów, woj. łódzkie

Lata działalności:

1813 - 1840

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Ewaryst Psarski

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w dawnym Jarzębie (obecnie Krzeczów).

Znaki wodne

lilia z tarczą, Jarząb

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński