Łask (daw. Kolumna)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Łask, woj. łódzkie

Lata działalności:

ok. 1819 - 1841

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Ignacy Jągowski

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w dawnej Kolumnie (obecnie Łask). Powstał około 1819 r.

Znaki wodne

I.J. Kolumna

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński