Ławszowa (niem. Lorenzdorf)
Młyn papierniczy, Fabryka papieru / papiernia, Fabryka tektury

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna - brak dokładnych danych
Ławszowa (Gmina Osiecznica) woj. dolnośląskie

Lata działalności:

po 1853 - 1899

Profil produkcji

papier czerpany, tektura lita, papier maszynowy

Asortyment produkcji

papier czerpany, papier maszynowy, tektura żakardowa, preszpan

Wykaz właścicieli

Filip Hüttenmüller – 1853
hrabia Solms

Opis

W 1853 r. parcelę po dawnym młynie w Ławszowej nad Kwisą kupił Filip Hüttenmüller i wybudował na niej fabrykę, w której produkował papier i preszpan. Po jego śmierci wytwórnię kupił hrabia Solms, jednak do prowadzenia interesu zaangażował syna założyciela fabryki Filipa (juniora) Hüttenmüllera. W branżowych książkach adresowych początkowo widniała informacja o stosowaniu w Ławszowej maszyny papierniczej, jednak w 1883 r. pojawiła się wiadomość o wytwarzaniu papieru techniką ręczną. Pod koniec lat 80. XIX w. odnotowano, że Hüttenmüller eksploatował jedną maszynę papierniczą i dwie kadzie czerpalne, a wytwarzał m.in. wszystkie rodzaje preszpanów i tekturę żakardową. Ostatnie informacje o zakładzie w Ławszowej pojawiły się na przełomie XIX i XX w.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Przemysł papierniczy w dolnym biegu Kwisy, „Przegląd Papierniczy 2021, nr 7.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk