Łęczyna, Świeradów-Zdrój (niem. Hernsdorf), Dolna Papiernia
Młyn papierniczy

Adres:

lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Łęczyna, Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1706 - 1860

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

 • Tobias Rücker (założyciel i właściciel) – 1706
 • Christian i Gottlob Siegmund Uhrbahn – 1748
 • Christoph Schmidt i Johann Ehrenfried – 1829–1831
 • Christian Gottlob Elssner – do 1860

Opis

„Dolna papiernia” powstała w 1706, a została spalona w 1860 r. Była własnością papierników. Właścicielami do 1748 r. byli Christian i Gottlob Siegmund Uhrbahn. Christian Gottlob Elssner starszy, właściciel papierni dolnej w Orłowicach, wybudował młyn papierniczy w Antoniowie oraz posiadał na własność dolną papiernię w Łęczynie. Dysponowała jedną kadzią czerpalną. Zatrudniała cztery osoby – jednego mistrza, dwóch czeladników i jednego ucznia. Dolna papiernia w 1767 warta była 1030 talarów, a w 1789 r. 1500 talarów. Po spłonięciu młyna w nowo wybudowanym budynku urządzono tartak i stolarnię, aby wykorzystać istniejącą elektrownię wodną, a następnie mieściła się tam tkalnia. Łęczyna jest obecnie częścią Świeradowa-Zdroju. 

 


              

Znaki wodne

pocztylion, orzeł śląski, lew i lilia

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Hössle F., Altenpapierühlen der Provinz Schlesien. Die Papiermühle Hernsdorf, „Der Papier-Fabrikant” 1936, z. 21.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas