Łęczyna, Świeradów-Zdrój, (niem. Hernsdorf), Górna Papiernia
Młyn papierniczy, Fabryka tektury

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Łęczyna, Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

ok. 1748 - 1878

Profil produkcji

papier czerpany, tektura lita

Wykaz właścicieli

  • Johann Gottlieb Krafft (nazwisko również w zapisie Johann Gottlob Kraften) – 1748–1764
  • Johann Gottlob Müller – 1787
  • Gottlieb Benjamin Dame – 1811–1816
  • Johann Georg Gugele – 1817
  • Johann Dohnisch – 1817–1829
  • Dohnisch (syn) – do 1860

 

Opis

„Górna papiernia” po raz pierwszy wymieniona w 1748 r. Około 1860 r. zamiast papieru zaczęto w niej wyrabiać tekturę. W 1878 r. wytwórnia spłonęła. Właścicielem górnej papierni do 1811 r. był Gotlib Benjamin Dame. Dysponowała jedną kadzią czerpalną. Łęczyna jest obecnie częścią Świeradowa-Zdroju.

Znaki wodne

Filigran z górnej papierni w Łęczynie, 1770

Filigran z nazwiskiem papiernika Dame z górnej papierni w Łęczynie, 1880

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Hössle F., Altenpapierühlen der Provinz Schlesien. Die Papiermühle Hernsdorf, „Der Papier-Fabrikant” 1936, z. 21.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas