Łęczyna, Świeradów-Zdrój (niem. Hernsdorf), Średnia Papiernia
Młyn papierniczy

Adres:

lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Łęczyna, Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

ok. 1788 - ok. 1845

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Carl Friedrich Reinhardt – 1788
  • Friedrich Ende – 1831

Opis

„Średnia papiernia” po raz pierwszy wzmiankowana w 1788, a po raz ostatni w 1845 r. Była własnością papierników. Właścicielem średniej papierni od 1788 r. był papiernik Reinhardt. Dysponowała jedną kadzią czerpalną. Zatrudniała czterech pracowników – jednego mistrza, dwóch czeladników i jednego ucznia. Przekształcona w zakład tekstylny. Łęczyna jest obecnie częścią Świeradowa-Zdroju

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Hössle F., Altenpapierühlen der Provinz Schlesien. Die Papiermühle Hernsdorf, „Der Papier-Fabrikant” 1936, z. 21.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas