Lipusz
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Lipusz, woj. pomorskie

Lata działalności:

przed 1618 - poł. XVII w.

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Lipuszu. Powstał przed 1618 r., a zakończył działalność w połowie XVII w.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papierniczeWarszawa 1991.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński