Łódź
Fabryka papieru / papiernia

Adres:

Ul. Gdańska 79
Łódź woj. łódzkie

Lata działalności:

1886 lub 1894 - ok. 1930

Profil produkcji

papier pakowy

Asortyment produkcji

Papier pakowy szary i kolorowy, tektura introligatorska i na opakowania

Wykaz właścicieli

Eliasz Pański i jego spadkobiercy

Opis

Łódzka fabryka papieru została założona przez Eliasza Pańskiego, który u schyłku lat 80. XIX w. na obszarze dzisiejszego Śródmieścia Łodzi nabył liczne parcele i budynki. Ulica, do której przylegały parcele należące do Eliasza Pańskiego, od jego nazwiska zyskała nazwę ul. Pańska. Po śmierci Stefana Żeromskiego ulicy nadano imię wielkiego pisarza.

Swoją fabrykę papieru Eliasz Pański uruchomił przy ówczesnej ul. Długiej (wg obecnego nazewnictwa ulic posesja po dawnej papierni znajduje się przy ul. Gdańskiej 79).  W wykazach przemysłowych pojawiają się rozbieżności odnośnie daty założenia owej papierni. W zestawieniach z pocz. XX w. widnieje rok 1894, a w materiałach z okresu międzywojennego data założenia fabryki przesunięta jest na 1886 r.  Zakład Eliasza Pańskiego wytwarzał papier pakowy szary i kolorowy oraz tekturę introligatorską i pakową. Na początku XX w. zatrudnienie znajdowało tam 60 osób. Wg danych z 1926 r., fabryka była prowadzona przez spadkobierczynie E. Pańskiego: Helenę Brodzką i Różę Pańską, a zatrudniała 50 robotników. W zestawieniach zakładów przemysłowych z lat 30. XX w. brak informacji o pierwszej łódzkiej papierni, zatem można przypuszczać, że zaprzestała działalności w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego.

Opracowanie:

Maciej Szymczyk