Łojki
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Łojki, woj. śląskie

Lata działalności:

1834 - 1870

Profil produkcji

papier czerpany

Asortyment produkcji

  • papier kancelaryjny
  • papier pod druk w różnych rozmiarach
  • bibuła

Wykaz właścicieli

  • Maksymilian Kunert

Opis

Jedynym zachowanym dokumentem, który dotyczy młyna w Łojkach jest traktat handlowy z 1842 r. pomiędzy właścicielem Maksymilianem Kutnerem a Berkiem Kohnem. Można się z niego dowiedzieć o asortymencie wytwarzanego papieru czerpanego.

Ostatni raz młyn papierniczy w Łojkach jest wspomniany w ogłoszeniach sprzedaży całego majątku Łojki, które zaczęły się pojawiać w prasie od 1867 r.

Znaki wodne

gwiazda, Łoyki

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

Sobalski F., Papiernia w Łojkach koło Częstochowy, „Przegląd Papierniczy” 1963.

Gazeta Warszawska, 1 marca 1867.

https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/173980/edition/138638/content

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński