Lubicz, Toruń (niem. Leibitsch/Drewenz)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Lubicz, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

Lata działalności:

przed 1693 - 1829

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Martin Masconi (Mascavi Mosconi) – 1690–1693
  • Johann Hermann Schwar(t)z (dzierżawca) – 1693–1714
  • Sigismund Hermann (dzierżawca) – 1714–1721
  • Christoph Bobeth (dzierżawca) – 1721–1728
  • Johann Austigall (dzierżawca) – 1628–1747 ; w 1734 papiernia uległa zniszczeniu, w 1743 odbudowana
  • Heinrich Putz (dzierżawca) – 1749–1762
  • Heinrich Christoph Strubig (Strübig), (dzierżawca) – 1762–1796
  • Adolph Lehrling Braun
  • Carl Gotthold Braun (dzierżawca) – 1798–1828

Opis

Toruńska papiernia umiejscowiona była w Lubiczu nad Drwęcą. Umowa dzierżawna dotycząca tego obiektu pochodzi z 1693 r., jednak papiernia działała już wcześniej. W 1734 r. uległa zniszczeniu i była nieczynna do 1743 lub 1749 r. W 1798 r. zatrudniała siedmiu robotników, którzy wyrabiali 1364 ryzy papieru rocznie, o łącznej wartości 1583 talarów. Młyn w Lubiczu zaliczany był zatem do dużych papierni. Spłonął w 1829 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

https://www.blogus.de/Pmuehlen.html

Budka W., Recenzja Fr. Hössla „Alte Papiermühlen der Preussischen Provinzen West und Ostrpreussen mit Danzig, auch Posen”, „Przegląd Biblioteczny” 1938, s. 175–184.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas