Lubiec
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Lubiec, woj. łódzkie

Lata działalności:

1820 - po 1872

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Jan Klingerberg
  • Jan Bogusław Brendel

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Lubcu (zwanym także Antoniówką lub Piłą). Zakończył działalność po 1872 r.

Znaki wodne

Lubiec

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński