Lwówek Śląski (niem. Löwenberg)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

przed 1533 - po 1695

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Papiernia wymieniona w 1533 r., działała również w 1695 r. Prawdopodobnie z końcem XVII w. wznowiła działalność po bliżej nieokreślonej przerwie. K. Maleczyńska pisze o tym, że zachowała się okładka na ryzę papieru z Lwówka Śląskiego z 1695 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas