Malczyce (niem. Maltsch)
Fabryka papieru / papiernia, Fabryka celulozy / celulozownia

Adres:


Malczyce, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1912 - 2008

Profil produkcji

papier maszynowy, masa celulozowa

Asortyment produkcji

celuloza słomowa

Wykaz właścicieli

  • Schlesische Cellulose- und Papierfabriken A.G. – 1911–1925
  • Ewald Schoeller – 1925–1929
  • London Combined Pulp and Paper Mills Ltd. – okres wielkiego kryzysu gospodarczego
  • Ewald Schoeller – pocz. lat 30.
  • Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Celulozowego w Jeleniej Górze – 1945–1946
  • Jeleniogórskie Zakłady Papiernicze – 1947–1951
  • Krapkowickie Zakłady Papiernicze – 1951–1988
  • Przedsiębiorstwo Przemysłu Papierniczego w Malczycach – 1988–1994
  • TULTEX Sp. z o.o. z Łodzi – 1994–2008

Opis

W 1911 r. spółka Schlesische Cellulose- und Papierfabriken A.G. z Jeleniej Góry rozpoczęła w Malczycach budowę celulozowni siarczynowej i papieru. Produkcję celulozy rozpoczęto w lipcu 1912 r., a papieru miesiąc później. Początkowo w zakładzie eksploatowano jeden warnik dostarczony przez firmę Ewald Berninghaus z Duisburga i maszynę papierniczą o szerokości roboczej 3 m skonstruowaną przez firmę H. Füllner z Cieplic.

W 1925 r. spółka Schlesische Celulose- und Papierfabriken A.G. została przejęta przez Ewalda Schoellera, właściciela spółki Ostdeutsche Papier- und Zellstoffwerke A.G. skupiającej zakłady papiernicze w Młynowie, Bardzie i Końcu Świata k. Jeleniej Góry. Na początku wielkiego kryzysu gospodarczego kontrolę nad spółkami Schoellera przejęła grupa kapitałowa London Combined Pulp and Paper Mills Ltd. Pod zarządem londyńskiej korporacji obydwie spółki zostały połączone w jedną, pod nazwą Schlesische Cellulose- und Papierfabriken A.G. Na początku lat 30. Ewald Schoeller odzyskał kontrolę nad firmą skupiającą łącznie siedem fabryk (Bardo, Janowice Wielkie, Koniec Świata, Cunnersdorf, Łomnica, Malczyce, Młynów), z których najnowocześniejszą był zakład w Malczycach. W 1937 r. Schoeller przekształcił firmę w spółkę komandytową. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej przejął dwa duże zakłady papiernicze: w Zakrzowie pod Wrocławiem i w Koszalinie. Z powodu znacznego wyeksploatowania parku maszynowego, w latach 30. zamknięto fabryki w Cunnersdorf i Końcu Świata.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Przed 110 laty rozpoczęto budowę zakładów celulozowo-papierniczych w Malczycach, „Przegląd Papierniczy” 2021, nr 12.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk