Warszawa-Marymont
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Warszawa, woj. mazowieckie

Lata działalności:

1821 - 1824

Profil produkcji

papier czerpany, tektura lita

Opis

Młyn papierniczy i wytwórnia tektury zlokalizowana na Marymoncie (obecnie część Warszawy).

Znaki wodne

orzeł, Mariemont, Marymont

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński