Miłków (niem. Arnsdorf)
Młyn papierniczy, Fabryka tektury

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Miłków, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1642 - 1965

Profil produkcji

papier czerpany, tektura lita, ścier

Asortyment produkcji

 • papier czerpany
 • ścier
 • tektura

Wykaz właścicieli

 • Caspar Münch – 1642
 • Gottlieb Gottschalk – 1647
 • Kretschmer – 1760
 • F. Rieschel – 1780
 • Johann Friedrich Gottschalk – 1790–1845
 • Emil Schneider – 1880–1899
 • drobni przedsiębiorcy: Beer, Junge, Hayer – 1899–1901
 • Kurt Röhr – 1902
 • spółka K. Roehersche Papierfabrik GmbH. – 1923–1932
 • spółka Arnsdorfer Papier- und Pappenfabrik GmbH. – 1933–1945
 • Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego w Jeleniej Górze – 1945–1946
 • filia Miłkowskiej Fabryki Papieru – 1947–1965

Galeria

Opis

Młyn papierniczy w Miłkowie powstał około 1642 r. W czasie pożaru wsi w 1768 r. spłonął, lecz został odbudowany i kontynuował działalność przez następne dekady. Z powodu konkurencji sąsiedniej fabryki papieru maszynowego około 1845 r. zaprzestał działalności. W 1880 r. pojawiają się informacje o kontynuowaniu w dawnym młynie papierniczym produkcji ścieru i tektury, jednak już przy wykorzystaniu techniki maszynowej. W 1902 r. tekturówki ręczne zostały zastąpione większą maszyną okrągłositową skonstruowaną przez firmę H. Füllner z Cieplic. W 1945 r., po włączeniu Śląska do Polski, zakład znacjonalizowano. Produkcję tektury kontynuowano do całkowitego wyeksploatowania urządzeń, co nastąpiło w 1965 r.

Znaki wodne

Fot. w przeźroczu arkusza z Miłkowa, dokument z 1834 r., zbiory Muzeum Papiernictwa, sygn. MD 1863 AH

Fot. w przeźroczu arkusza z Miłkowa, dokument z 1845 r., zbiory Muzeum Papiernictwa, sygn. MD 1866 AH

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Höβle F., Alte Papiermühlen der Provinz Schlesien, „Der Papierfabrikant” 1936, nr 36, s. 334.

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Szymczyk M., Od młyna papierniczego do fabryki tektury w Miłkowie, „Przegląd Papierniczy” 2023, nr 1, s. 54–58.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas