Mirsk (niem. Friedeberg am Queis)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Mirsk, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

przed 1673 - po 1787

Profil produkcji

papier czerpany

Galeria

Opis

Papiernia wymieniona w latach 1673 i 1787. Zlokalizowana nad Kwisą.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas