Miszkowice (niem. Michelsdorf)
Młyn papierniczy

Adres:

Miszkowice
Lubawka, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

ok. 1606 - 1848

Profil produkcji

papier czerpany

Asortyment produkcji

  • papier kancelaryjny, pocztowy, konceptowy

 

Wykaz właścicieli

  • Hergard – 1828–1831
  • Händler – do 1848

Galeria

Opis

Papiernia wymieniona po raz pierwszy w 1606 r. Od 1768 r. działała bez większych przerw. W 1848 r. została przerobiona na młyn zbożowy. Produkowała papier kancelaryjny. W XVII w. ryzę papieru z Miszkowic wyceniano na 2 talary śląskie i 6 srebrnych groszy. W 1771 r. papiernia wytwarzała 1070 ryz papieru. W 1845 r. papiernia dysponowała jedną (za: K. Maleczyńska) lub wg innych źródeł dwiema kadziami (za: F. Hössle). W latach 1828–1831, jako właściciel wzmiankowany jest Hergard. W 1844 r. młyn nabył Hendler, właściciel fabryki w Mieroszowie, jednak niedługo potem, w 1848 r., papiernia została przerobiona na młyn zbożowy, a w 1853 r. sprzedana.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Hössle F., Altenpapierühlen der Provinz Schlesien. Die Papiermühle Michelsdorf, „Der Papier-Fabrikant” 1936, z. 32.

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Szymczyk M., Śląskie papiernictwo w okresie industrializacji kapitalistycznej, Duszniki-Zdrój 2000.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas