Mostki
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Mostki, woj. świętokrzyskie

Lata działalności:

1637 - poł. XIX w.

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Mostkach. Powstał w 1637, a zakończył działalność w połowie XIX w.

Znaki wodne

herb Bogoria, LPB

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papierniczeWarszawa 1991.

https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/154337/edition/123392/content

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński