Mysłowice (niem. Myslowitz)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Mysłowice, woj. śląskie

Lata działalności:

1754 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • hr. Mieroszowski (założyciel i właściciel)

Opis

Papiernię w Mysłowicach założył w 1754 r. hr. Mieroszowski. Z późniejszego okresu brak o niej informacji, więc musiała szybko zaprzestać działalności. Mysłowice położone są nad rzeką Przemszą i Brynicą.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas