Myszków, Mrzygłód
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Myszków, woj. śląskie

Lata działalności:

przed 1741 - przed 1858

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Mrzygłodzie (dzielnicy Myszkowa). Powstał przed 1741, a zakończył działalność przed 1858 r.

Znaki wodne

F.B.O.P.M., herb Adwaniec (Habdank)

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński