Myszków, Nierada
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Myszków, woj. śląskie

Lata działalności:

ok. 1828 - ok. 1833

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Zabrocki vel Zabrodzki – 1828

Opis

Zaopatrywał drukarnię jasnogórską w Częstochowie, konkurując z drugą papiernią w Nieradzie.

Według ówczesnego podziału administracyjno-terytorialnego Nierada była wsią i wchodziła w skład majątku Rudniki.

Znaki wodne

Madonna z Dzieciątkiem.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Czerwień H., Drukarnia Paulinów w Częstochowie w latach 1730–1863, Bytom 1998, s. 22–23, 149.

 

Opracowanie:

Grzegorz Szyniec