Myszków, Nierada
Młyn papierniczy

Adres:

ul. Zacisze
Myszków, woj. śląskie

Lata działalności:

ok. 1821 - ok. 1834

Profil produkcji

papier czerpany

Asortyment produkcji

  • papier kancelaryjny (w 1823 r. ryza papieru kancelaryjnego kosztowała 8 zł)

Wykaz właścicieli

  • Wojciech Ostrowski i jego żona
  • Ignacy Rak – wspólnik

Opis

Napędzany wodami rzeki Warty, które piętrzył Staw Raka. Młyn powstał prawdopodobnie z przekształcenia kuźnicy.

Zaopatrywał drukarnię jasnogórską w Częstochowie, konkurując z drugą papiernią w Nieradzie.

Po zamknięciu przekształcony w młyn zbożowy, którego ruina stoi do dzisiaj.

Według ówczesnego podziału administracyjno-terytorialnego Nierada była wsią i wchodziła w skład majątku Rudniki.

Znaki wodne

Madonna z Dzieciątkiem

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1888, s. 936.

Czerwień H., Drukarnia Paulinów w Częstochowie w latach 1730–1863, Bytom 1998, s. 22–23, 149, 197, 210.

Kantor-Mirski M., Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. Szkice monograficzne z ilustracjami, t. 3, z. 15, Sosnowiec 1936, s. 200.

 

Opracowanie:

Grzegorz Szyniec