Nierada
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Nierada, woj. śląskie

Lata działalności:

przed 1805 - ok. 1825

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Mosche Loyza

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Nieradzie. Powstał przed 1805, a zakończył działalność około 1825 r.

Znaki wodne

madonna, Nierada

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński