Orchów
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Orchów, woj. łódzkie

Lata działalności:

1816 - ok. 1840

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Karol Wagenbiehler
  • Samuel Wolfel
  • A. Kempiński

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Orchowie. Zakończył działalność około 1840 r.

Znaki wodne

madonna, kwiat, sosna, Orchów

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński