Orłowice (niem. Ullersdorf)
Fabryka papieru / papiernia

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Orłowice, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1905 - 1945

Profil produkcji

papier maszynowy

Asortyment produkcji

  • papiery cienkie – afiszowe, pakowe, toaletowe

Wykaz właścicieli

  • Richard Langner – od 1905
  • Sp. z o.o. Papierfabrik Ullersdorf GmbH; Langner, a później G. Merkel – 1908
  • AG. für Papier und Pappenfabrikation Ullersdorf; G. Merkel, od 1931 G. Schmidt, następnie H. Schumann – 1929
  • „Agu”. Platten u. Papierfabrik Erich Niemann – 1940

 

Opis

W 1905 r. w Orłowicach powstał nowy zakład papierniczy. Jego założycielem był Richard Langner. Produkowano tam cienkie papiery pakowe na maszynie Füllnera o szer. 2,1 m. Jako surowiec stosowano ścier brązowy i biały. W 1907 zakład został zniszczony przez pożar, a w 1908 r. odbudowany. Koszty odbudowy spowodowały problemy finansowe – zakład w grudniu 1908 r. przejęła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kierownikiem został Langner, a parę lat później G. Merkel. Przed I wojną światową w Orłowicach produkowano około 1,2 tys. t papierów cienkich – afiszowych, pakowych, toaletowych. Był to mały zakład o lokalnym znaczeniu. W 1929 r. przekształcony w spółkę akcyjną pod kontrolą G. Merkela. Od 1931 r. zarząd sprawował Georg Schmidt, a następnie Hilmar Schumann. Spółka posiadała też zakład w Mroczkowicach – łącznie w 1938 r. obie fabryki były w stanie wytwarzać 5 t papieru i tektury dziennie. Zlikwidowana w wyniku zniszczeń podczas II wojny światowej.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Śląskie papiernictwo w okresie industrializacji kapitalistycznej, Duszniki-Zdrój 2000.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas