Orłowice (niem. Ullersdorf), Dolna Papiernia
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Orłowice, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1669 - 1816

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Christoph Elssner (założyciel i właściciel) – 1669
  • Christian Elssner – 1713
  • Christian Gottlob Elssner – 1731
  • Christian Gottlob Elssner jr – 1789

 

Opis

Dolna Papiernia powstała w 1669 r. Działała do 1816 r., gdy uległa pożarowi. Była własnością papierników. W 1669 r. zarządca Dolnej Papierni płacił czynsz mieszany wynoszący 12 talarów cesarskich i dwie ryzy papieru (1 ryza kancelaryjnego i 1 ryza papieru do pisania), taki sam czynsz uiszczała w 1713 i 1731 r. W 1669 r. papiernik z Dolnej Papierni uzyskał uprawnienia do zbiórki szmat w dobrach Schaffgotschów. W XVIII w. właściciel tej papierni Christian Gotlob Elssner senior wybudował młyn w Antoniowie (1737) oraz posiadał na własność Dolną Papiernię w Łęczynie (po 1748). Christian Gotlob Elssner był chłopem i odziedziczył papiernię po ojcu. Był on zobowiązany do świadczeń na rzecz Kościoła oraz związanych z utrzymaniem dróg i młyna, a zwolniony od powinności dworskich. W 1713 i 1731 r. wartość papierni wyceniano na 3 tys. talarów śląskich.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Hössle F., Altenpapierühlen der Provinz Schlesien. Die Papiermühle Ullersdorf, „Der Papier-Fabrikant” 1936, z. 20.

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas