Osinów Dolny
Fabryka celulozy / celulozownia

Adres:


Osinów Dolny, woj. zachodniopomorskie

Lata działalności:

1938 - 1945

Profil produkcji

masa celulozowa

Asortyment produkcji

  • celuloza siarczanowa

Wykaz właścicieli

  • Zellstofffabrik Waldhof

Opis

Budowę fabryki zapoczątkowano w 1936 r. Produkcja została uruchomiona w 1938 r. Celulozownia została wyposażona w dziewięć warników oraz trzy maszyny odwadniające celulozę. Przed II wojną światową była to jedna z największych i najnowocześniejszych wytwórni celulozy w Niemczech.

W 1945 r. po zajęciu fabryki przez wojska radzieckie urządzenia produkcyjne zostały zdemontowane i wywiezione do ZSRR. Władzom polskim przekazano budynki pozbawione podstawowych maszyn. Z uwagi na stosunkowo nowe zabudowania po wojnie rozważano odbudowę celulozowni. Jednak ostatecznie zdecydowano o odbudowie podobnego zakładu w leżącym około 70 km na południe Kostrzynie nad Odrą.

Opustoszałe zabudowania po celulozowni w Osinowie Dolnym przez wiele lat znajdowały się w administracji branży papierniczej. Od 1945 do 1950 r. podlegały pod Krapkowickie Zakłady Papiernicze, w latach 1950–1952 były zarządzane przez Dyrekcję Budowy Fabryk Celulozy i Papieru w Szczecinie-Skolwinie, a od 1952 r. kontrolę nad byłą celulozownią sprawowała Fabryka Celulozy i Papieru Kostrzyn. Dopiero w 1964 r. opustoszałe zabudowania przejął Rejonowy Zakład Zbożowy PZZ Myślibórz.

Obecnie zabudowania po celulozowni wykorzystywane są w celach handlowych jako duże targowisko.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Polski przemysł papierniczy 1945–1989, Duszniki-Zdrój 2007, s. 65, 82.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Osin%C3%B3w_Dolny

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk