Pełczyn (niem. Polgsen)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Pełczyn, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1792 - ok. 1854

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • hrabia von Reder
  • Berger – 1850
  • Landmann – 1850
  • Helm – 1853

Opis

Papiernia założona w 1792 r., działała bez większych przerw. Uległa spaleniu w 1853 lub 1854 r. Była własnością hr. von Redera, a później należała do papierników. Według danych z 1845 r. papiernia posiadała trzy kadzie.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

https://www.blogus.de/Pmuehlen.html

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas