Piaskowice (niem. Friedrichsgrund)
Młyn papierniczy, Fabryka papieru / papiernia

Adres:


Piaskowice, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1830 - 1889

Profil produkcji

papier czerpany, papier maszynowy

Asortyment produkcji

papier czerpany, papier maszynowy

Wykaz właścicieli

  • Willibald Lehr – do połowy lat 80. XIX w.
  • J. Lehr et Co. – około 1886
  • A. Habel – 1887

Opis

Nieistniejąca obecnie miejscowość Piaskowice leżała niespełna 20 km na południe od Dusznik, przy samej granicy Prus z monarchią Habsburgów.

Tamtejsza papiernia powstała już po zniesieniu przywileju dusznickiego młyna dotyczącego zbierania szmat na terenie ziemi kłodzkiej. W opisie Piaskowic z 1830 r. czerpalnia jeszcze nie została wymieniona, zatem uruchomiono ją nieco później. Na początku lat 40. XIX w. zainstalowano tu maszynę papierniczą, ale prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas kontynuowano produkcję papieru czerpanego, gdyż w wykazie z 1845 r. oprócz maszyny wyliczono tu jeszcze dwie kadzie czerpalne. Z czasem papiernia w Piaskowicach skoncentrowała się na maszynowej produkcji papieru. Z opisu opublikowanego w 1855 r. wiemy, że maszyna papiernicza została skonstruowana przez zakład mechaniczny Johanna Scholza z Żukowa pod Głogowem, masę przygotowywano w czterech holendrach, a energię urządzeniom fabrycznym dostarczała woda.

Papiernię ostatni raz w branżowym wykazie wymieniono w 1889 r. Z tej relacji wiemy, że eksploatowana w zakładzie maszyna papiernicza miała 42 cale szerokości, (nieco ponad 1 m), zatem jak na standardy lat 80. XIX w. była urządzeniem niewielkim. Na podstawie szerokości urządzenia jego wydajność można szacować na około 200–400 kg papieru w ciągu dnia.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Zarys dziejów przemysłu papierniczego na ziemi kłodzkiej do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2020, t. 14, s. 16–17, 20–21.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk