Piaszczyce (daw. Piaski nad Widawką)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Piaszczyce, woj. łódzkie

Lata działalności:

ok. 1826 - ok. 1840

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Piaszczycach (daw. Piaski nad Widawką). Powstał około 1826, a zakończył działalność około 1840 r.

Znaki wodne

  • G.B. Brendel

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński