Piechowice (niem. Petersdorf), Wepa Piechowice Sp. z o.o.
Młyn papierniczy, Fabryka papieru / papiernia, Fabryka ścieru / ścieralnia

Adres:

ul. Pakoszowska 1b
Piechowice, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1672 - obecnie

Profil produkcji

papier czerpany, papier maszynowy, ścier, papier higieniczno-sanitarny

Asortyment produkcji

Początkowo zakład produkował ścier oraz papiery afiszowe, przebitkowe i pakowe. Na początku XX w. do jego oferty włączono kartony wytwarzane na maszynie okrągłositowej.

W 2021 r., po zainstalowaniu nowego ciągu produkcyjnego o wydajności 36 tys. t, możliwości produkcyjne zakładu wzrosły do 70 tys. t papieru rocznie. Przetwarzany jest m.in. na papier toaletowy, papier kuchenny, ręczniki papierowe i rolki do sprzątania. Oprócz produkcji na polski rynek konsumencki zakład produkuje głównie na potrzeby rynku profesjonalnego.

Wykaz właścicieli

  • George Kahl (pierwszy właściciel)

Opis

Około 1672 r. w Piechowicach nad rzeką Kamienną, na gruntach należących do hrabiego Schaffgotscha, założono młyn papierniczy. W 1879 r. zapoczątkowano w nim produkcję ścieru (w miejscu dawnej czerpalni). Kilka lat później ówcześni właściciele zakładu Heinrich i Oskar Berger zakupili w firmie H. Füllner w Cieplicach maszynę płaskositową o szerokości 1,7 m, na której produkowali papier afiszowy, pakowy i przebitkowy. W pierwszych latach XX w. do spółki z Oskarem Bergerem dołączył właściciel jednej z piechowickich ścieralni Hellmuth Dittrich. Firma prowadzona była odtąd pod nazwą Papierfabrik Berger & Dittrich. Stopniowo inwestowali w rozwój zakładu i początkowo zamówili w firmie H. Füllner nową ścieralnię oraz okrągłositową maszynę do produkcji kartonu. Urządzenie o szerokości sita 2,4 m wytwarzało do 10 t kartonu drzewnego dziennie. W latach 20. dokonali zakupu dwóch ścieraków ciągłego działania. Wraz z zakończeniem II wojny światowej obiekt przeszedł w zarządzanie władz polskich, a zatem został znacjonalizowany i poddany centralnemu zarządzaniu. W latach 1954–1956 wybudowano dwa hydropulpery do rozczyniania makulatury. Z końcem lat 60. oddano do eksploatacji zakładową elektrociepłownie. Zakład stopniowo przekształcano w fabrykę papieru. Wybudowano nową halę produkcyjną i nabyto maszynę MP3 do wytwarzania papieru toaletowego. Dostawcą urządzenia była cieplicka Fampa. Równolegle utworzone zostały Karkonoskie Zakłady Papiernicze, a papiernia piechowicka stała się jednym z większych zakładów KZP i zarazem jednym z najważniejszych w Polsce producentów papieru toaletowego. W 1973 r. uruchomiono MP3 o projektowej zdolności produkcyjnej do 10 tys. t papieru na rok. Wybudowana została także mechaniczna oczyszczalnia ścieków. Wycofano jednocześnie z produkcji wyeksploatowaną maszynę MP1. W tym czasie uruchomiono produkcję papieru światłoczułego. Jako podłoże wykorzystywany był papier wytwarzany w Dąbrowicy.

Na przełomie lat 80. i 90. XX w. przeprowadzono modernizację maszyny do produkcji papieru toaletowego, a inwestycja stała się przyczyną wielu problemów przedsiębiorstwa, doprowadzając je na skraj bankructwa. W latach 90. zakład powrócił jednak do grupy największych w Polsce producentów papierów higieniczno-sanitarnych. Wyłączono z eksploatacji maszynę okrągłositową MP2. Odtąd jedynym asortymentem fabryki był papier toaletowy. Wydajność maszyny doszła do 40 t papieru na dzień. Dalsze inwestycje pozwoliły stale podwyższać jakość finalnych produktów, wpływając na stopniowe umacnianie pozycji rynkowej Fabryki Papieru Piechowice S.A. Wzrastało jednak zadłużenie przedsiębiorstwa, powiększane stale o odsetki. Postępowanie ugodowe z głównym wierzycielem pozwoliło na przekształcenie firmy w spółkę akcyjną (pod nazwą Fabryka Papieru Piechowice S.A.), której prezesem został dotychczasowy dyrektor fabryki Michał Mioduszewski. W 1997 r. wprowadzono produkcję ręczników papierowych z bibułki wytwarzanej na MP3. Na początku XXI w. uruchomiono nową oczyszczalnię ścieków, a także instalację do odbarwiania makulatury, dzięki czemu fabryka wprowadziła produkcję wyższej jakości papieru sprzedawanego pod nazwą „OCH”. W 2002 r. nastąpiła modernizacja maszyny papierniczej – przystosowano urządzenie do produkcji z prędkością 600 m/min. Na Wystawie Narodowej POLEXPORT w Rydze za najciekawszą ofertę targową FPP S.A. otrzymała „Medal Wstęgi Niemna” – Nagrodę Dyrektora Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich. W 2004 r. papier toaletowy „OCH” został nominowany do Polskiego Godła Promocyjnego w XIV Edycji Konkursu Teraz Polska.

Od 2006 r. fabryka należy do niemieckiego koncernu Wepa Professional – jednego z większych w Europie producentów papierów higieniczno-sanitarnych. W latach 2017 i 2021 wybudowano nowe maszyny do produkcji bibułki. Urządzenia dostarczyła włoska firma Toscotec.

Znaki wodne

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Historia Fabryki Papieru w Piechowicach, Duszniki-Zdrój 2005.

Grupa WEPA zwiększa produkcję papierów higienicznych w Polsce, „Rynek Papierniczy” 10.10.2021, https://www.rynekpapierniczy.pl/artykul/grupa-wepa-zwieksza-produkcje-papierow-higienicznych-w-polsce-3173

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk